Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

20/2075 ze dne 23. 6. 2016

15/1512 ze dne 25. 6. 2015

4/372                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

schválit Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup