Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1197 ze dne 30. 5. 2017

4/373                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Šance pro Provázek“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/373                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout spolku PROFICIO, z.s., IČO 22734147, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Šance pro Provázek“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup