Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1207 ze dne 30. 5. 2017

4/374                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vlaky přátelství – Slovensko“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vlaky přátelství – Slovensko“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Hledáme nejaktivnější seniorské organizace“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
6. rozhodlo

neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Sportovní aktivity seniorů MS kraje včetně jeho reprezentace v ČR a na Slovensku“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
7. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/374                         15. 6. 2017
8. rozhodlo

neposkytnout pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů“, dle důvodné zprávy předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup