Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1208 ze dne 30. 5. 2017

                                               

4/376                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/376                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 314 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Senior Pas“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup