Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1209 ze dne 30.5.2017

č. 13/1044 ze dne 18.5.2017

č. 86/6921 ze dne 17.12.2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21.4.2016

č. 16/1603 ze dne 25.9.2015

č. 17/1738 ze dne 17.12.2015

4/377                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/377                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

4/377                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

4/377                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

schválit Dodatek č. 6 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup