Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2075 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení rady kraje

č. 15/1220 ze dne 12. 6. 2017

4/379                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

umožnit pro rok 2017 poskytovatelům sociálních služeb podat žádost o dofinancování osobních nákladů v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace dle důvodové zprávy předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup