Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

4/380                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

rezignaci Josefa Šrámka na funkci člena výboru pro dopravu zastupitelstva kraje a rezignaci Bc. Nikoly Kramárové na funkci člena výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje

4/380                         15. 6. 2017
2. volí

a)    Ing. Vladimíra Návrata členem výboru pro dopravu zastupitelstva kraje

b)   Ing. Aleše Juchelku členem výboru pro kulturu a památky


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup