Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/382                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Zdeňka Husťáka a Martina Schwarze o ověření zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup