Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/383                         14. 9. 2017
1. volí

ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017

-      Ing. Ctibor Vajda

-      Ing. Dana Forišková, Ph.D.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup