Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/384                         14. 9. 2017
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017 ve složení:

-      Radomíra Vlčková – předsedkyně

-      Ing. Petr Baránek

-      Jiří Čejka

-      Mgr. Josef Alexander Matera

-      Jana Pohludková

-      Bc. Eva Tořová


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup