Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/385                         14. 9. 2017
1. schvaluje

program z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 9. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup