Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1621 ze dne 29. 8. 2017

5/386                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup