Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1770 ze dne 29. 8. 2017

5/387                         14. 9. 2017
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 pana Jana Dorušáka, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

1.2 paní Ing. Gabrielu Kawulokovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 paní Magdalenu Semanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jaroslavem Kalou (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Elišku Stružíkovou, místo pobytu **********paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

5/387                         14. 9. 2017
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Mgr. Lucii Karbulovou, místo pobytu **********, navrženou paní Jarmilou Uvírovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

2.2 paní Lucii Mihulkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Bc. Josefem Bělicou (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.3 paní Alenu Sýkorovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivem Vondrákem (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup