Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1622 ze dne 29. 8. 2017

5/388                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti města Fulnek, města Vrbna pod Pradědem a obce Háj ve Slezsku o prodloužení časové použitelnosti dotace dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/388                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace

1)   městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017“ dle předloženého materiálu,

2)   městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457 o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 2) písmeno a) usnesení č. 4/234 ze dne 15. 6. 2017, z „od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017“ na „od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 dle předloženého materiálu

3)   obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) písmeno b) usnesení č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017, z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2018“ dle předloženého materiálu

5/388                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

1)   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

2)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02261/2017/KH s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

3)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01411/2017/KH s obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup