Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1629 ze dne 29. 8. 2017

5/389                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádosti spolku Jagello 2000 o poskytnutí neinvestičních účelových dotací dle přílohy č. 1 a příloh č. 2 předloženého materiálu

5/389                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, IČO 70640866, na úhradu nákladů souvisejících s aktualizací dokumentu „Bezpečnostní studie akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky“ z roku 2012 ve výši 154.880,- Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

5/389                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, IČO 70640866, na úhradu nákladů k zajištění bezpečnostních opatření při konání akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2017", konané  v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava ve dnech 16. a 17. 9. 2017 ve výši 980.000,- Kč,  s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017, dle předloženého materiálu

5/389                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, IČO 70640866, dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup