Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/81 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2225 ze dne 22. 9. 2016

č. 19/1967 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1664 ze dne 25. 9. 2015

2/39                         22. 12. 2016
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00095630, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

2/39                         22. 12. 2016
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup