Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1627 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/32 ze dne 22.12.2016

č. 4/233 ze dne 15.6.2017

5/391                         14. 9. 2017
1. mění

Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje, úkoly výboru zastupitelstva kraje, schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup