Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 6/343 ze dne 24. 1. 2017

č. 105/8051 ze dne 19. 7. 2016

č. 4/212 ze dne 22. 12. 2016

č. 112/8633 ze dne 18. 10. 2016

č. 13/967 ze dne 18. 5. 2017

č. 13/968 ze dne 18. 5. 2017

č. 19/1626 ze dne 29. 8. 2017

5/392                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

darovat

a)    1 ks turniketu (budova IBC),

b)   15 ks všesměrových antén BO321 (budova IBC),

c)    6 ks skříněk pro zakrytí RCT (budova IBC),

d)   21 ks PC Dell OptiPlex 7040SFF-i5-6500/8GB/SSD256GB/W10P (budova IBC),

e)    2 ks ultrastopového detektoru výbušnin Fido X3,

f)     1 ks přenosného analyzátoru - detektoru toxických plynných a těkavých látek,

g)   1 ks zařízení pro monitorování aerosolů biologického útoku v ovzduší (systém 3 x IBAC),

h)   1 ks zařízení pro přímou analýzu plynných vzorků MX908, DE MX908,

i)     1 ks obojživelného vozidla 8x8 ARGO Avenger 750 LX,

j)     1 ks obojživelného přívěsu za obojživelné vozidlo,

k)    1 ks přívěsu pro přepravu obojživelného vozidla a obojživelného přívěsu,

l)     91 ks kompozitních tlakových láhví 6,8 L/300 bar (30 let), ventil,

m)  1000 ks ochranných filtrů 620 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 RD,

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu

5/392                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu na darování

a)    1 ks turniketu (budova IBC),

b)   15 ks všesměrových antén BO321 (budova IBC),

c)    6 ks skříněk pro zakrytí RCT (budova IBC),

d)   21 ks PC Dell OptiPlex 7040SFF-i5-6500/8GB/SSD256GB/W10P (budova IBC),

e)    2 ks ultrastopového detektoru výbušnin Fido X3,

f)     1 ks přenosného analyzátoru - detektoru toxických plynných a těkavých látek,

g)   1 ks zařízení pro monitorování aerosolů biologického útoku v ovzduší (systém 3 x IBAC),

h)   1 ks zařízení pro přímou analýzu plynných vzorků MX908, DE MX908,

i)     1 ks obojživelného vozidla 8x8 ARGO Avenger 750 LX,

j)     1 ks obojživelného přívěsu za obojživelné vozidlo,

k)    1 ks přívěsu pro přepravu obojživelného vozidla a obojživelného přívěsu,

l)     91 ks kompozitních tlakových láhví 6,8 L/300 bar (30 let), ventil,

m)  1000 ks ochranných filtrů 620 A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 RD,

České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup