Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1640 ze dne 29. 8. 2017

5/393                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

darovat

a)    350 ks hlásiče požáru,

b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

5/393                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    350 ks hlásiče požáru,

b)   200 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup