Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

5/395                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup