Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1636 ze dne 29. 8. 2017

5/397                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

předloženou informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 6. 2017 a bez uloženého termínu uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup