Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1523 ze dne 8. 8. 2017

č. 19/1620 ze dne 29. 8. 2017

5/398                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup