Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1628 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/523 ze dne 19.12.2013

č. 8/657 ze dne 27.2.2014

5/399                         14. 9. 2017
1. mění

Zásady pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, schválené zastupitelstvem kraje usnesením č. 7/523 ze dne 19. 12. 2013 dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup