Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/4                         10. 11. 2016
1. schvaluje

a)    že volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje bude probíhat veřejným hlasováním

b)   volební řád pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje veřejným hlasováním


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup