Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/537 ze dne 28.2.2017

č. 9/702 ze dne 14.3.2017

č. 18/1579 ze dne 8.8.2017

č. 10/742 ze dne 28.3.2017

č. 19/1632 ze dne 29.8.2017

5/400                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 22. 2. 2017 do 22. 8. 2017 vč. jejich vyřízení, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup