Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1637 ze dne 29.8.2017

5/401                         14. 9. 2017
1. schvaluje

změnu obsahu návrhu Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem, která bude podepsána dne 15. 9. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup