Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1838 ze dne 12.9.2017

5/403                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup