Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1648 ze dne 29. 8. 2017

5/404                         14. 9. 2017
1. projednalo

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje – aktualizaci 2017 v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup