Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 19/1649 ze dne 29. 8. 2017

5/405                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

nepořídit aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, obsahem které by byla změna záměru D84, koridoru silnice I/67, jihozápadní obchvat Karviné


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup