Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1643 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/407                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, ve výši 800 tis. Kč
k zabezpečení běžného chodu organizace s časovou použitelnosti
od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup