Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1647 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/409                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Palas Dance, IČO 22762884, ve výši 261.800,-- Kč, na projekt „Tanec pro Ukrajinu IV" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/409                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Palas Dance, IČO 22762884, ve výši 261.800,-- Kč, na projekt „Tanec pro Ukrajinu IV" s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup