Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/87 ze dne 6. 12. 2016

2/41                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“

2/41                         22. 12. 2016
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, ve výši 1.000.000,-- Kč, na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017, dle předloženého materiálu

2/41                         22. 12. 2016
3. rozhodlo

uzavřít se státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, IČO 70898219, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup