Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1529 ze dne 8. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/410                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městu Jablunkov, IČO 00296759 na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy č. p. 150 v Jablunkově, jejího interiérového řešení a vybudování expoziční části pro „Muzeum Trojmezí“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/410                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 Městu Jablunkov, IČO 00296759, ve výši 750.000,-- Kč, na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav budovy č. p. 150 v Jablunkově, jejího interiérového řešení a vybudování expoziční části pro „Muzeum Trojmezí“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 20. 1. 2018 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup