Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 19/1665 ze dne 29. 8. 2017

č. 17/1441 ze dne 18. 7. 2017

č. 14/1091 ze dne 30. 5. 2017

č. 11/801 ze dne 11. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/414                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5/414                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup