Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1664 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

5/417                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Nýdek o poskytnutí individuální dotace na pokrytí přípravných prací Lanové dráhy Nýdek - Čantoryje, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

5/417                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nýdek, IČO 00492868, v maximální výši 486.000 Kč, na akci „Lanová dráha Nýdek - Čantoryje – dokumentace“, s časovou použitelností od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018, dle předloženého materiálu

5/417                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Nýdek, IČO 00492868, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup