Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1652 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 23/1962 ze dne 24. 4. 2008

5/418                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

zrušit společnost Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČO 27848230, s účinností ke dni 31. 12. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup