Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1658 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

č. 4/253 ze dne 15. 6. 2017

č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

5/420                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

5/420                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 538.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Krnovska, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

5/420                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 959.400.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bruntálska, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

5/420                         14. 9. 2017
4. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 678.600.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Rýmařovska, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup