Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1663 ze dne 29. 8. 2017

5/421                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

návrh Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb

5/421                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5/421                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

o závazku v letech 2018 - 2021 v celkové výši 585 mil. Kč k zajištění financování modernizace a rekonstrukce níže uvedených pozemních komunikací na území města Ostravy:

a) Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská,

b) Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa,

c) Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa,

dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup