Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1348 ze dne 27. 6. 2017

č. 20/1808 ze dne 12. 9. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1824 ze dne 25. 2. 2016

č. 20/2057 ze dne 23. 6. 2016

5/423                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou drážní osobní dopravou v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb v drážní dopravě, dle předloženého materiálu

5/423                         14. 9. 2017
2. ukládá

radě kraje pokračovat v aktivitách směřujících k zajištění veřejné drážní dopravy vybraných vlaků na lince Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí v období od prosince 2019 do prosince 2023 a následně uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou s vybraným dopravcem za podmínky, že se bude jednat o komplexně výhodnou nabídku, dle předloženého materiálu

5/423                         14. 9. 2017
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 441.517.328 Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou vybraných vlaků na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí od prosince roku 2019 do prosince roku 2023, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup