Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 19/1671 ze dne 29. 8. 2017

5/425                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 8. 8. 2017

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup