Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1615 ze dne 29.8.2017

5/426                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

zařadit finanční prostředky na zajištění financování operativního leasingu

a)    ve výši max. 960 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2018

b)   ve výši max. 960 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2019

c)    ve výši max. 960 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2020

 


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup