Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/86 ze dne 6. 12. 2016

2/43                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

2/43                         22. 12. 2016
2. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, ve výši 47.000.000,-- Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 45.500.000,-- Kč a investiční dotace ve výši 1.500.000,-- Kč, s časovou použitelnosti od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2018, dle předloženého materiálu

2/43                         22. 12. 2016
3. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup