Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                 

č. 19/1675 ze dne 29. 8. 2017

5/430                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61  Třinec, IČO 00534242, nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 566/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 934-119/2017 ze dne 15. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 566/7 ostatní plocha o výměře 401 m2,

vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

5/430                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČO 48804525, nemovitou věc, a to:

část pozemku parc. č. 566/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 934-119/2017 ze dne 15. 8. 2017 a nově označenou jako pozemek parc. č. 566/7 ostatní plocha o výměře 401 m2,

vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup