Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1675 ze dne 29. 8. 2017

5/432                         14. 9. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČO 48804525, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

5/432                         14. 9. 2017
2. vydává

dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup