Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1680 ze dne 29. 8. 2017

5/435                         14. 9. 2017
1. bere na vědomí

informaci, že kraj a město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077 hodlají spolupracovat na investičním rozvoji města Kopřivnice zejména v oblasti kulturní a sociální

5/435                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici mezi krajem, společností TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČO 01482840 a městem Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup