Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 19/1683 ze dne 29. 8. 2017

5/436                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“ s předpokládanými náklady 200 mil. Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup