Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

5/438                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“ z původní výše „16.700.000 Kč“ na novou výši „21.300.000 Kč“ dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup