Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 20/1826 ze dne 12. 9. 2017

5/442                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 organizaci Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 03632661, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Mobilní hospic Strom života“, s časovou použitelností od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup