Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1129 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/444                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, maximálně ve výši 100.000 Kč na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 30. 5. 2018

5/444                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

uzavřít s pobočným spolkem KČT, odbor Beskydy, IČ 2773562, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup