Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1710 ze dne 29. 8. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

5/445                         14. 9. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5/445                         14. 9. 2017
2. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ z rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 1.470,95 tis. Kč


zpět - nové hledání
frame-scrollup